Распоред писмених провера у 2. полугодишту школске 2021/22. године

 

ПЕТИ

наставни предмет

врста провере

друго полугодиште

I 2022.

II 2022.

III 2022.

IV 2022.

V 2022

VI 2022

Српски језик

писмена вежба

   

28.

35.

37.

писмени задатак

   

26.

 

36.

 

Енглески језик

писмена вежба

   

27.

   

писмени задатак

   

 

31.

 33.*  

Француски језик

писмена вежба

           

писмени задатак

   

28.

     

Немачки језик

писмена вежба

           

писмени задатак

   

28.

     

Историја

писмена вежба

           

Географија

писмена вежба

           

Биологија

писмена вежба

           

Математика

писмена вежба

 

23.

26.

30.

35.

 

писмени задатак

   

27.

38.

Информатика и рачунарство

писмена вежба

           

Техника и технологија

писмена вежба

           

Ликовна култура

писмена вежба

           

Музичка култура

писмена вежба

           

 * важи само за одељење 5/5

ШЕСТИ

наставни предмет

врста провере

друго полугодиште

I 2022.

II 2022.

III 2022.

IV 2022.

V 2022

VI 2022

Српски језик

писмена вежба

           

писмени задатак

 

25.

 

36.

 

Енглески језик

писмена вежба

   

26. 6-3
27. 6-4  
27. 6-1,2

     

писмени задатак

 

 

 

33. 6-1,2,4
34.
6-3

 

Француски језик

писмена вежба

           

писмени задатак

 

28.

     

Немачки језик

писмена вежба

         

писмени задатак

 

28.

     

Историја

писмена вежба

           

Географија

писмена вежба

           

Биологија

писмена вежба

 

35.

 

Математика

писмена вежба

 

23.

32. и 35.

 

писмени задатак

 

27.

38.

Физика

писмена вежба

           

Информатика и рачунарство

писмена вежба

     

29. 6/2,3
30. 6/1a
31. 6/1b

 

36. 6/1a,
37. 6/1b,2,3

Техника и технологија

писмена вежба

           

Ликовна култура

писмена вежба

           

Музичка култура

писмена вежба

           

 

СЕДМИ

наставни предмет

врста провере

друго полугодиште

I 2022.

II 2022.

III 2022.

IV 2022.

V 2022

VI 2022

Српски језик

писмена вежба

           

писмени задатак

     25.       36.

Енглески језик

писмена вежба

   

27.*

     

писмени задатак

   

 

 

33.*
34.

 

Француски језик

писмена вежба

           

писмени задатак

   

28.

     

Немачки језик

писмена вежба

           

писмени задатак

   

28.

     

Историја

писмена вежба

           

Географија

писмена вежба

           

Биологија

писмена вежба

           

Математика

писмена вежба

 

21. 

25. 

 31.

35. 

 

писмени задатак

   

 27. 

 

 

 37. 

Физика

писмена вежба

           

Хемија

писмена вежба

   23.

26.

31.

   

Информатика и рачунарство

писмена вежба

         

 

Техника и технологија

писмена вежба

           

Ликовна култура

писмена вежба

           

Музичка култура

писмена вежба

           

  * важи само за одељење 7/5

ОСМИ

наставни предмет

врста провере

друго полугодиште

I 2022.

II 2022.

III 2022.

IV 2022.

V 2022

VI 2022

Српски језик

писмена вежба

   

26.

28.

34.

36.

писмени задатак

   

29.

35.

 

Енглески језик

писмена вежба

   

27.

     

писмени задатак

   

  

 31.     33.*  

Француски језик

писмена вежба

           

писмени задатак

   

28.

     

Немачки језик

писмена вежба

           

писмени задатак

   

28.

     

Историја

писмена вежба

           

Географија

писмена вежба

           

Биологија

писмена вежба

 

35.

 

Математика

писмена вежба

 

23.

26.

34.

 

писмени задатак

     

30.

 

36.

Физика

писмена вежба

           

Хемија

писмена вежба

   

24.

 30.    

Информатика и рачунарство

писмена вежба

       

 

 

Техника и технологија

писмена вежба

           

Ликовна култура

писмена вежба

           

Музичка култура

писмена вежба

           

  * важи само за одељење 8/5

   

Моја средња школа  

mss2

   
© 2023 Основна школа "Светозар Марковић"