Календар рада

   

Распоред часова

   
   

plakat za upis

Захтев за упис у први разред можете преузети овде.

   

 

Кориговани распоред писмених провера у првом полугодишту школске 2020/21. године због завршетка првог полугодишта 18.децембра 2020.

 

Први разред

наставни предмет

 врста провере

прво полугодиште 

IX 2020.

X 2020.

XI 2020.

XII 2020.

Српски језик

писмена вежба

 

 

 

16.

писмени задатак

       

Свет око нас

писмена вежба

 5.

7.

 

15.

писмени задатак

       

Математика

писмена вежба

 3.

6.

11.

17.

писмени задатак

       

Други разред

наставни предмет

 врста провере

прво полугодиште 

IX 2020.

X 2020.

XI 2020.

XII 2020.

Српски језик

писмена вежба

7

 

10

14

писмени задатак

       

Енглески језик

писмена вежба

       

писмени задатак

       

Свет око нас

писмена вежба

 

6

 

1

писмени задатак

       

Математика

писмена вежба

 

12

3,14

25

писмени задатак

       

Трећи разред

наставни предмет

 врста провере

прво полугодиште

IX 2020.

X 2020.

XI 2020.

XII 2020.

Српски језик

писмена вежба

 

6

12

16

писмени задатак

       

Енглески језик

писмена вежба

       

писмени задатак

       

Природа и друштво

писмена вежба

   

10, 14

 

писмени задатак

       

Математика

писмена вежба

 

7, 9

12

15, 17

писмени задатак

       

Четврти разред

наставни предмет

 врста провере

прво полугодиште 

IX 2020.

X 2020.

XI 2020.

XII 2020.

Српски језик

писмена вежба

4

 

14

17

писмени задатак

 

7

 

16

Енглески језик

писмена вежба

       

писмени задатак

       

Природа и друштво

писмена вежба

 

7

 

14

писмени задатак

       

Математика

писмена вежба

 

6

12

17

писмени задатак

   

10

18

Пети разред

наставни предмет

 врста провере

прво полугодиште

IX 2020.

X 2020.

XI 2020.

XII 2020.

Српски језик

писмена вежба

       

писмени задатак

 

6

 

15

Енглески језик

писмена вежба

 

7

   

писмени задатак

     

 

Француски језик

писмена вежба

   

 14

 

писмени задатак

       

Немачки језик

писмена вежба

   

 14

 

писмени задатак

       

Математика

писмена вежба

 

9

   

писмени задатак

     

 

Информатика и
рачунарство

писмена вежба

     

16

Шести разред

наставни предмет

 врста провере

прво полугодиште

IX 2020.

X 2020.

XI 2020.

XII 2020.

Српски језик

писмена вежба

 

6

 

 

писмени задатак

 

8

 

14

Енглески језик

писмена вежба

 

8

   

писмени задатак

       

Француски језик

писмена вежба

       

писмени задатак

     

15

Немачки језик

писмена вежба

       

писмени задатак

     

15

Математика

писмена вежба

     

7*, 14* 

писмени задатак

 

9

 

 16*

* одељење: 6/1 и 6/4

Седми разред

наставни предмет

 врста провере

прво полугодиште

IX 2020.

X 2020.

XI 2020.

XII 2020.

Српски језик

писмена вежба

5

 

12

 

писмени задатак

 

8

 

15

Енглески језик

писмена вежба

 

7

   

писмени задатак

     

 

Француски језик

писмена вежба

       

писмени задатак

     

14

Немачки језик

писмена вежба

     

 

писмени задатак

       14

Физика

писмена вежба

6

9

13

 

Математика

писмена вежба

6

   

15

писмени задатак

 

10

   

Биологија

писмена вежба

     

16

Хемија

писмена вежба

5

 

10

15

Осми разред

наставни предмет

 врста провере

прво полугодиште

IX 2020.

X 2020.

XI 2020.

XII 2020.

Српски језик

писмена вежба

5

 

14

 

писмени задатак

 

7

 

 

Енглески језик

писмена вежба

 

6

   

писмени задатак

   

 

 

Француски језик

писмена вежба

       

писмени задатак

     

15

Немачки језик

писмена вежба

       

писмени задатак

     

15

Географија

писмена вежба

     

16

Математика

писмена вежба

5

     

писмени задатак

 

8

   

Хемија

писмена вежба

   6. 8.    

Информатика и
рачунарство

писмена вежба

 

 

   16
   

Промотивни спот  

 
   

Електронски дневник  

   

Превентивне мере  

   

Кутак школског педагога и психолога  

workpic kids in circle

   

boravak

   

Приручник за родитеље  

1419375043

   
© © 2020 Основна школа "Светозар Марковић"