Решење теста из Српског језика

kljuc srpski

   

Решење теста из Математике

key

   

Решења за Комбиновани тест

key

   

Стручни актив за развој школског програма

Детаљи

СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА


Чланови актива за развој школског програма

1. разред - Љиљана Вукосављевић, професор разредне наставе

2. разред - Гордана Гајић, професор разредне наставе

3. разред - Славица Оцокољић, професор разредне наставе

4. разред - Горица Димитријевић, професор разредне наставе

5. разред - Снежана Сретеновић Вукадиновић, професор биологије

6. разред - Марија Нешић, професор српског језика

7. разред - Слободанка Дробњак, професор енглеског језика

8. разред - Марина Гавриловић, професор физичког васпитања

КоординаторТима: Нада Милутиновић, педагог


   
© 2016 Основна школа "Светозар Марковић" Крагујевац