Стручни актив за развој школског програма

Детаљи

СТРУЧНИ АКТИВ ЗА РАЗВОЈ ШКОЛСКОГ ПРОГРАМА


Чланови актива за развој школског програма

1. разред - Љиљана Вукосављевић, професор разредне наставе

2. разред - Гордана Гајић, професор разредне наставе

3. разред - Славица Оцокољић, професор разредне наставе

4. разред - Горица Димитријевић, професор разредне наставе

5. разред - Снежана Сретеновић Вукадиновић, професор биологије

6. разред - Марија Нешић, професор српског језика

7. разред - Слободанка Дробњак, професор енглеског језика

8. разред - Марина Гавриловић, професор физичког васпитања

КоординаторТима: Нада Милутиновић, педагог


   
© 2016 Основна школа "Светозар Марковић" Крагујевац