Штампа

Предавања на тему: Здрави стилови живота и 
заштита психо-физичког здравља

 

02pepp

Са циљем подизања свести о штетним ефектима болести зависности, Институт за јавно здравље Крагујевац укључује се у активности на сузбијању њиховог коришћења, и примарној превенцији односно спречавању настанка болести зависности.          

Институт врши стални саветодвни рад са основним циљем едукације младих о здравим стиловима живота у сарадњи са докторком Зденком Караклајић. У склопу својих редовних здравствено-васпитних активности у виду предавања и трибина, спроводи се примарна превенција алкохолизма, конзумирања цигарета и осталих психоактивних супстанци.

Током децембра одржана су предавања на тему здравих стилова живота и заштите психо-физичког здравља:

Едукација ученика о здравим стиловима живота и превенцији болести зависности, наставиће се и током јануара 2020.

Захваљујемо се свим ученицима на заинтересованости, активном учешћу и пажњи током предавања!

                                                                                  

Педагошко-психолошка служба