Ритам рада  у продуженом боравку

 

06:30 – пријем ученика

07:10 – доручак III и IV разред

07:45 – припрема за наставу

08:00 – 12:25  - настава

12:25 – 12:30  - пријем ученика у просторије боравка

12:30 – 12:50  - ручак III и IV разред

12:50 – 13:20  - одмор

13:20 – 14:30  - самосталан рад ученика, учење, израда домаћих задатака

14:30 – 16:00  - радионице, релаксација 

   
© © 2020 Основна школа "Светозар Марковић"