Распоред одржавања

писмених вежби, контролних и писмених задатака

у 2. полугодишту школске 2013/2014. године 


 ЧЕТВРТИ РАЗРЕД


Разред:  
ЧЕТВРТИ

Одељење: 1, 2, 3,4, 5, 6, 7, 8

Наставни
предмет

врста

Друго полугодиште

провере


2014.

II  2014.

III  2014.

IV
2014.

V
2014.

Српскијезик

пис. вежба

         

кон. задатак

 

23.

26.

31.

 

пис. задатак

   

28.

 

34.

Математика

пис. вежба

         

кон. задатак

19

22.

25.

30.

35

пис. задатак

   

26

 

33.

Свет око нас

пис. вежба

         

кон. задатак

     

32.

 

пис. задатак

         


 
Сваки одељењски старешина дужан је да најмање седам дана раније обавести ученике о измени овог плана и измењени план достави директору школе
.

   
© © 2020 Основна школа "Светозар Марковић"