Распоред осталих активности 2023/24

Рбр Име и презиме
наставника
Предмет
који предаје
Допунска
(дан, разред, час)
Додатна
(дан, разред, час)
Секција
(дан, разред, час)
ЧОС
(дан, разред, час)
1 Дуња Војводић Српски језик и књижевност среда, 5. и 6. разред, 7. час, четвртак, 7. и 8. разред, 7. час уторак, 7. и 8. разред, 7. час    
2 Слађана Луковић Српски језик и књижевност 7/4, четвртак, 7. час 7/4, петак, 0.час    
3 Весна Делибашић Српски језик и књижевност 6/1,2,3,4 и 7/1 четвртак,претчас 6/1,2,3,4 и 7/1 уторак,7.час драмско-рецитаторска (по потреби) 6.  и 7/1 среда, 6/3, 7. час
4 Милена Гавриловић Славковић Српски језик и књижевност уторак, 5. и 8. разред, 7. час понедељак, 5. и 8. разред, 7. час.   понедељак, 8/2, 0. час
5 Татјана Ивановић Српски језик и књижевност 5. и 7. разред, понедељак, 7. час 5. и 7.разред, четвртак, 7. час драмско-рецитаторска, 5. и 7. разред, током припреме различитих свечаности, током школске године среда, 7/3, 0. час
6 Слободанка Дробњак Енглески језик уторак, 6. разред, 0. час среда, 8. разред, 0. час   понедељак, 6/4, 0. час.
7 Марија Миленковић Енглески језик 5/5 0.час     четвртак, 7/5, 7. час
8 Ана Курандић Енглески језик четвртак, Јовановац     среда, 7/1, 0.час
Немачки језик
9 Сања Танасијевић Енглески језик        
10 Катарина Вујновић Енглески језик четвтак, 5. разред, 7. час      
11 Тамара Планић Енглески језик       четвтак, 8/3, 0. час
12 Марија Антић Француски језик 5/2, 5/3; уторак, 7. час     уторак, 6/5, 0. час.
13 Лепосава Дамјановић Немачки језик четвртак, 0. час     уторак, 7/2, 0. час
14 Драган Ђорђевић Ликовна култура     6. и 7. разред, понедељак, 7 и 8 час  
15 Иванка Дукић Ликовна култура        
16 Весна Милетић Музичка култура        
17 Јелена Маглешева Музичка култура     понедељак и четвртак, 7. час уторак, 5/3, 0. час
18 Ксенија Ђорђевић Географија понедењак, 6. разред, 7. час петак, 8. разред, 8. час    
19 Мирјана Симић Географија   8/1, четвртак 7. час    
20 Гордана Лекић Историја     6.разред, четвртак 7. час  
21 Елизабета Миловић Историја   четвртак, 8. разред, 7. час уторак, 7. и 8. разред, 7. и 8. час  
Географија
22 Виолета Мишић Физика уторак, 8/4, 7. час     четвртак, 8/4, 8. час
23 Миле Станић Физика       понедељак, 5/1, 7. час.
24 Стевка Соколовић Математика 7/12, уторак, 7.час       7/34, четвртак, 7. час,           8/1, петак, 7. час      
25 Оливера Дамњановић Математика среда, 6. и 8. разред, 7. час четвртак, 6. разред, 7. час   петак, 6/1, 0. час
26 Оливера Илић Математика четвртак, 5. и 8. разред, 7. час уторак, 5. и 8. разред, 7. час   среда, 5/4, 7. чаѕ
27 Слађана Радисављевић Математика понедељак, 8. разред, 7. час среда 7. разред, 7. час      
28 Марија Андоновић Радојевић Информатика и рачунарство     5. и 6. разред, понедељак 7. час
7. и 8., понедељак 8. час
понедељак, 5/2, 0. час
29 Миланка Марић Биологија     5 ,6, 7. разред, уторак, 7. и 8. час   
30 Снежана Сретеновић Вукадиновић Биологија     уторак, 6. разред, 7. час 8. разред 8. час  
31 Светлана Матић Хемија 8 .разред, 7.час 7.разред.0.час   понедељак, 7/4, 0. час
32 Снежана Танасковић Техника и технологија     среда 5-7. разред, 7. час  
33 Снежана Дакић Техника и технологија     5 и 6.разред среда 7.час понедељак, 6/2, 7. час
34 Веселин Николић Техника и технологија     среда, 8. разред, 8. час среда, 8/1, 0. час
35 Марина Гавриловић Физичко и здрав. васпитање     среда 7.час  
36 Љиљана Ракић Физичко и здрав. васпитање     среда 14:00-15:00  
37 Бранко Крсмановић Физичко и здрав. васпитање     среда, 14:00-15:00  
38 Стефан Арнаут Физичко и здрав. васпитање     четвртак, 7. и 8. разред, 8. час петак, 5/5, 0. час.
39 Александар Видић Физичко и здрав. васпитање     среда, 7. и 8. разред, 8. час  
40 Андреја Живановић Верска настава        
41 Весна Павловић Грађанско васпитање