МОЈА СРЕДЊА ШКОЛА

На овим страницама можете проверити све евидентиране податке за конкретног ученика, али и пронаћи све статистичке податке о основним и средњим школама, као и друге информације које могу помоћи у правилном одабиру будуће школе.

Порталом Моја средња школа управља Министарство просвете, науке и технолошког развоја и одговорно је за садржај који се на њему налази, а у складу са политиком приватности и Законом о заштити података о личности.


 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије

УПИС УЧЕНИКА У СРЕДЊУ ШКОЛУ

Сајт Министарство просвете, науке и технолошког развоја Републике Србије садржи све информације о упису у први разред средње школе.


 

Правилник о упису ученика у средњу школу за школску 2021/2022. годину

Правилником о упису ученика у средњу школу утврђују се мерила и поступак за утврђивање редоследа кандидата за упис у средњу школу (у даљем тексту: школа), садржина, време, место и начин полагања пријемног испита, вредновање учешћа ученика осмог разреда на такмичењима и врсте такмичења чија се места вреднују, упис у школу под повољнијим условима ради постизања пуне равноправности и друга питања везана за упис у школу.


 

КОНКУРС ЗА УПИС УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

КОНКУРС ЗА УПИС УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊЕ ШКОЛЕ У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ШКОЛСКУ 2021/2022. ГОДИНУ

ТАБЕЛАРНИ ПРЕГЛЕД КОНКУРСА ЗА УПИС УЧЕНИКА У ПРВИ РАЗРЕД СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

Прва допуна КОНКУРСА ЗА УПИС УЧЕНИКА У СРЕДЊЕ ШКОЛЕ

Друга допуна КОНКУРСА ЗА УПИС УЧЕНИКА У СРЕДЊЕ ШКОЛЕ


КАЛЕНДАР АКТИВНОСТИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗАВРШНОГ ИСПИТА

   
© © 2020 Основна школа "Светозар Марковић"