ШКОЛА ДАНАС

Oсновна школа

ПРОСТОРНИ УСЛОВИ РАДА У МАТИЧНОЈ ШКОЛИ И ИЗДВОЈЕНИМ ОДЕЉЕЊИМА

 Наставне активности се реализује  у матичној школи и у физички издвојеним одељењима – подручним школама у

    • Горњој Сабанти,
    • Великим Пчелицама,
    • Великој Сугубини и
    • Јовановцу.
    • Школи, такође припадају и објекти у Дуленима и Добрави (Велике Пчелице), али дуги низ година у тим местима нема ученика, тако да се у тим објектима не организују наставне активности.

Матична школа располаже са једном зградом која има више целина за извођење наставе. Главни учионички простор смештен је простору који чине сутерен, приземље, први и други спрат, затим два поткровна простора и простор бивше фискултурне сале претворен у учионице за млађе разреде.

Поред зграда у којој су учионице ту је и велико школско двориште које је делом претворено у школски парк, а мања асфалтирана површина чини одбојкашко игралиште.

Подручна школа у Горњој Сабанти располаже са 2 зграде са учионицама, од којих се користи само једна (обновљена), док се у другој, у простору бивше кухиње, повремено (условљено временским приликама) изводи настава физичког васпитања. У школском дворишту налази се и једна помоћна зграда (бивши учитељски стан).  У предњем делу школског дворишта постоји  омањи парк, а у доњем делу асвалтирани терен за кошарку, рукомет или мали фудбал.

Подручна школа у Великим Пчелицама има две зграде које се не налазе у истом дворишту. Једна, стара школа, која је својевремено била претворена у школски стан налази се ван садашњег школског дворишта и није више у употреби. Друга зграда веће квадратуре некада је функционисала као осморазредна школа, док је данас, због малог броја ученика, у употреби само једна учионица. Школско двориште је мањих димензија и прекривено је бетонским плочама, тако да ученици у њему изводе део наставе физичког васпитања и ту је један кош за баскет.

Подручна школа у Великој Сугубини ради у једној згради са две учионице од којих је једна сређена за извођење наставе, док је друга у запуштеном стању и није у употреби. У школском дворишту налази се још једна зграда која је служила као учитељски стан, али се она данас не користи за потребе школе.

Подручна школа у Јовановцу смештена је у једној згради са три учионице. Школско двориште је велико и у њему се налази асфалтиран терен за извођење наставе физичког васпитања. Ова школа располаже са још једним плацем који је физички издвојен и који школа тренутно не користи, већ се са њим служе мештани села.

Подручна школа у Дуленима има једну зграду, али због недостатка ученика није у функцији. Иначе у згради су две учионице од којих је једна сређена и опремљена за потребе мештана, који ту организују састанке приликом важних догађања у селу. Школско двориште је велико, незаграђено и делимично се одржава за потребе сеоске младежи која ту најчешће игра фудбал. Иначе у доњем делу дворишта уз реку Дуленку, на већој површини засађени су ораси.

Треба истаћи да подручна школа у Дуленима и школа у Великим Пчелицама представља изузетно повољан простор за извођење наставе у природи што би уз незнатна улагања лако било изводљиво. За сада и једна и друга школа могу без икаквих додатних материјалних средстава да послуже за једнодневне излете и сусрете ученика са сеоским начином живота, здравом храном, а посебно здравим амбијентом јер су обе школе у изузетно повољном климатском подручју подно Дуленског Црног Врха.

ШKOЛСКИ ПРОСТОР

 Матична школа        

Назив школског простора

Број

учионица за разредну и предметну наставу

7

кабинет/учионица

20

учионица за целодневну наставу/продужени боравак

15

фискултурна сала – у изградњи

1

затворен базен

1

радионица за техничко образовање

2

кабинет за информатику

3

библиотека-медијатека

2

кухиња са трпезаријом

1

зубна ординација

1

магацин опште намене

1

санитарни простор

28

ходник

7

наставничка канцеларија

1

канцеларија директора

1

канцеларија педагога-психолога

1

канцеларија секретара

1

канцеларија рачуноводства

1

архива

1

сала за приредбе и опште намене

1

 Школа у Горњој Сабанти     

Назив школског простора

Број

учионица

9

наставничка канцеларија

1

кабинет за ТО

1

кабинет за информатику

1

магацин

1

ходник

2

санитарни простор

2

 Школа у Великој Сугубини  

Назив школског простора

Број

учионица

1

ходник

1

cанитарни простор

2

 Школа у Јовановцу   

Назив школског простора

Број

учионица

3

котларница са спремиштем за дрва

1

санитарни простор

4

ходник

1

   
© 2023 Основна школа "Светозар Марковић"