Predavanje1   Predavanje2

Тим за превенцију насиља је у сарадњи са Домом здравља Крагујевац организовао предавања током месеца децембра за ученике виших разреда. Обележавајући Светски дан борбе против сиде (1. децембар) медицинска сестра Виолета Аничић одржала је предавање “Болести зависности”. Ученицима 7. и 8. разреда говорено је о штетности и погубним последицама пушења, алкохолизма и наркоманије. У четвртак, 9. децембра, медицинска сестра Славица Николић говорила је ученицима 5. и 6. разреда о утицају пандемије, изазване коронавирусом, на  физичко, али и психичко здравље људи. Током ових занимљивих предавања истакнута је важност превенције и добре информисаности како бисмо очували наше физичко и ментално здравље.

 Координатор Тима за превенцију насиља

   
© © 2020 Основна школа "Светозар Марковић"