Распоред звоњења

 

Распоред звона у матичној школи 

Распоред звона за ученике од 1. до 4. разреда (клаична настава)

прва смена

 

друга смена

1. час

08.00 – 08.45

1. час

13.00 – 13.45

2. час

08.50 – 09.35

2. час

13.50 – 14.35

велики одмор

велики одмор

3. час

10.00 – 10.45

3. час

15.00 – 15.45

4. час

10.50 – 11.35

4. час

15.50 – 16.35

5. час

11.40 – 12.25

5. час

16.40 – 17.25

6. час

12.30 – 13.15

6. час

17.30 – 18.15

Распоред звона за ученике од 5. до 8. разреда

прва смена

1. час

08.00 – 08.45

2. час

08.50 – 09.35

велики одмор

3. час

10.00 – 10.45

4. час

10.50 – 11.35

5. час

11.40 – 12.25

6. час

12.30 – 13.15

7. час

13.20 – 14.05

 

Распоред звона у Горњој Сабанти

ученици од  1. до 8. разреда

1. час

08.00 – 08.45

2. час

08.50 – 09.35

велики одмор

3. час

09.50 – 10.35

4. час

10.40 – 11.25

5. час

11.30 – 12.15

6. час

12.20 – 13.05

7. час

13.10 – 13.55

 

Распоред звона у Јовановцу и Великим Пчелицама

Јовановац

Велике Пчелице

1. час

08.45 – 09.30

1. час

08.15 – 09.00

2. час

09.35 – 10.20

2. час

09.05 – 10.50

велики одмор

велики одмор

3. час

10.45 – 11.30

3. час

10.15 – 11.00

4. час

11.35 – 12.20

4. час

11.05 – 11.50

5. час

12.25 – 12.10

5. час

11.55 – 12.40

 

   
© 2023 Основна школа "Светозар Марковић"