Пројекат „Бесплатни уџбеници школске 2021/2022.године“

 

Министарство просвете, науке и технолошког развоја планира да обезбеди бесплатне уџбенике за један део ученичке популације и то:

  • у првом циклусу основног образовања и васпитања, за предмете математика, српски/матерњи језик, свет око нас, природа и друштво и страни језик као обавезни предмет; (без музичке културе, ликовне културе, изборних предмета).
  • у другом циклусу основног образовања и васпитања, за предмете математика, српски/матерњи језик, први страни језик, географија, историја, хемија, физика и биологија (без музичке културе, ликовне културе, информатике и рачунарства, технике и технологије, другог страног језика, изборних предмета).

Као доказ испуњености услова за добијање бесплатних уџбеника, потребно је доставити следећу документацију:

  • за ученике, социјално/материјално угрожених породица, примаоци новчане социјалне помоћи, копија решења којим се утврђује право на остваривање новчане социјалне помоћи;
  • за ученике који су у породици треће или свако наредно рођено дете које је у систему школовања (средња школа, високошколска установа), потврда образовно-васпитне установе о својству ученика, односно студента.
  • за ученике са сметњама у развоју и инвалидитетом, који основношколско образовање и васпитање стичу по индивидуалном образовном плану (ИОП1, ИОП2) посебна документација није потребна јер школа поседује податке о наведеним ученицима.

Рок за подношење документације је 26.фебруар 2021. године. 

Документацију доставити у рачуноводству код Леле Савић.

   
© 2023 Основна школа "Светозар Марковић"