У понедељак 04.06.2012. године, у ОШ „Радоје Домановић“, одржано је предавање на тему „СВЕОБУХВАТНИ ПРИСТУП ЗАШТИТИ ДЕЦЕ ОД ЗЛОСТАВЉАЊА И ИСКОРИШЋАВАЊА НА ИНТЕРНЕТУ“. Овом предавању и радионици је присуствовало девет наших ученика из седмог разреда. У оквиру радионице ученици су имали прилику да о проблему насиља на интернету говоре на основу сопственог искуства, ставова и интресовања, да препознају сопствене потребе и страхове, разговарају са својим вршњацима и препознају улогу коју могу да имају у циљу превенције злоупотребе и насиља над децом на интернету.

Снежана Стефановић, помоћник директора

   
© 2023 Основна школа "Светозар Марковић"