Наставничко веће ће се одржати 20. августа 2012. године са почетком у 10:00.

   
© © 2020 Основна школа "Светозар Марковић"