Сатница и организација образовно васпитног рада у школи

bell ringing

Млађи разреди у матичној школи:

Сва одељења се деле на 2 групе (А и Б). А група ради сваког дана од 8:00 до 10:25, Б група сваког дана од 10:45 до 12:35. Замена смена и група је на недељном нивоу.

Старији разреди у матичној школи:

Сва одељења се деле на 2 групе (А и Б). Група А долази на наставу у 13:00 понедељком, средом и петком. Група Б у 13:00 уторком и четвртком. Промена смена и група је на недељном нивоу.

Целодневна настава у матичној школи се организује поделом свих одељења на 2 групе (А и Б). Време трајања целодневне наставе/боравка је од 7:00 до 16:00.

Сва издвојена одељења Јовановац, Горња Сабанта и Велике Пчелице почињу са наставом од 8:00.

Часови трају 30 минута.

 

Онлајн настава биће организована праћењем преко РТСа, такође, наставници ће све часове на дневном нивоу постављати на гугл учионицама тако да ће садржаји дневних часова бити доступни свим ученицима одељења.

За све детаљније информације можете се обратити одељењском старешини или управи школе.

 

Упутство о мерама заштите здравља ученика и запослених за основне и средње школе

 

Срећан нам почетак!

 

   
© © 2020 Основна школа "Светозар Марковић"