Разломци

Разломци

Ученици су стечено знање о разломцима применили да са куварицама школске кухиње припреме доручак за своје вршњаке из целодневне наставе. Учитељица: Ивана Стефановић