Наставно особље

НАСТАВНО ОСОБЉЕ

 

Разредна настава

РАЗРЕД

ВРСТА НАСТАВЕ

ОДЕЉЕЊЕ

УЧИТЕЉ

1.                   разред

целодневна настава

1

Славица Андрић
Сања Васић

2

Милосава Матовић
Љиљана Гаљак

3

Гордана Гајић
Данијела Станимировић

класична настава

4

Јасмина Димитријевић

2. разред

целодневна настава

1

Милка Кларић
Дејан Димитријевић

2

Слободан глишић
Горица Димитријевић

3

Славица Оцокољић
Ивана Стефановић

4

Слађан Ковачевић
Ивана Нектаријевић

класична настава

5

Љиљана Вукосављевић

3. разред

класична настава

1

Душица Глишић

2

Александра Момчиловић

3

Снежана Величковић

4

Гордана Николић

4. разред

класична настава

1

Татјана Стојановић

2

Александра Милосављевић

3

Зоран Дамњановић

4

Александра Лазовић

Jовановац

комбинована настава

2. и 3. разред

Јасмина Живановић

класична настава

1. разред

Иван Зорнић

Горња Сабанта

класична настава

1. разред

Милица Грашић

комбинована настава

2. и 4. разред

Бојана Антић

Велике Пчелице

комбинована настава

1 – 4. разред

Иван Симовић

 

ПРЕДМЕТНА НАСТАВА

 

Име и презиме наставника

Предмет који предаје

Слађана Луковић

Српски језик и књижевност

Весна Делибашић

Српски језик и књижевност

Милена Гавриловић Славковић

Српски језик и књижевност

Татјана Ивановић

Српски језик

Слободанка Дробњак

Енглески језик

Марија Миленковић

Енглески језик

Ана Курандић

Енглески језик

Немачки језик

Сања Танасијевић

Енглески језик

Катарина Вујновић

Енглески језик

Тамара Планић

Енглески језик

Марија Антић

Француски језик

Лепосава Дамјановић

Немачки језик

Драган Ђорђевић

Ликовна култура

Иванка Дукић

Ликовна култура

Весна Милетић

Музичка култура

Јелена Маглешева

Музичка култура

Ксенија Ђорђевић

Географија

Мирјана Симић

Географија

Гордана Лекић

Историја

Елизабета Миловић

Историја

Географија

Виолета Мишић

Физика

Миле Станић

Физика

Оливера Илић

Математика

Оливера Дамњановић

Математика

Стевка Соколовић

Математика

Слађана Радисављевић

Математика

Марија Андоновић Радојевић

Информатика и рачунарство

Миланка Марић

Биологија

Снежана Сретеновић Вукадиновић

Биологија

Светлана Матић

Хемија

Снежана Танасковић

Техника и технологија

Снежана Дакић

Техника и технологија

Веселин Николић

Техника и технологија

Информатика и рачунарство

Марина Гавриловић

Физичко и здравствено васпитање

Љиљана Ракић

Физичко и здравствено васпитање

Стефан Арнаут

Физичко и здравствено васпитање

Грађанско васпитање

Бранко Крсмановић

Физичко и здравствено васпитање

Грађанско васпитање

Александар Видић

Физичко и здравствено васпитање

Грађанско васпитање

Андреја Живановић

Верска настава

Весна Павловић

Грађанско васпитање

Александра Изгаревић Арсић

Грађанско васпитање