ПРЕДМЕТНА НАСТАВА

ПРЕДМЕТНА НАСТАВА

рбр

име и презиме наставника

одељењски старешина

предмет који предаје

одељења којима предаје

1.

Татјана 

Ивановић

5/3

Српски језик

5/3-4, 6/3-4

2.

Ивана

Видановић

5/5

Српски језик

5/5, 6/5, 7/5, 8/6

Грађанско васпитање

5/5, 6/5, 8/6

3.

Весна

Делибашић

8/1

Српски језик

8/1-5

4.

Марко Глишић
(
Дуња Војводић)

6/1

Српски језик

5/1-2, 6/1-2

5.

Драган Јовановић (Милена Гавриловић Славковић)

Српски језик

7/1-4

Грађанско васпитање

6/1, 6/3, 7/2, 8/1

6.

Слободанка Дробњак

8/5

Енглески језик

6/1-4, 8/1-5

7.

Катарина
Вујновић

7/3

Енглески језик

1/3-4, 2/3, 5/2-4, 7/1-4

8.

Тамара

Планић

Енглески језик

1/1-2, 3/1-4, 4/1-4

9.

Ана

Курандић

5/1

Енглески језик

5/1,

Јовановац                

Грађанско васпитање

5/1-2, 6/1, 6/3,

7/1, 7/3-4, 8/2-5

10.

Марија
Миленковић

7/5

Енглески језик

2/1-2, 2/4, 5/5, 6/5, 7/5, 8/6, Г. Сабанта

Грађанско васпитање

6/2, 6/4

11.

Сања

Танасијевић

Енглески језик

В. Пчелице

12.

Драган

Ђорђевић

Ликовна култура

5/1-4, 6/1-4, 7/1-4, 8/1-4

13.

Иванка

Дукић

Ликовна култура

5/5, 6/5, 7/5, 8/5-6

14.

Весна

Милетић

Музичка култура

5/5, 6/5, 7/5, 8/1, 8/6

15.

Јелена
Маглешева

Музичка култура

5/1-4, 6/1-4, 7/1-4,

8/2-5

16.

Гордана 

Лекић

7/4

Историја

6/1-4, 7/1-4, 8/2, 8/4

17.

Елизабета

Миловић

5/4

Историја

5/1-5, 6/5, 7/5, 8/1, 8/3, 8/5, 8/6

Географија

5/4, 6/1

Грађанско васпитање

7/5

18.

Мирјана

Симић

7/2

Географија

6/2-4, 7/1-4, 8/1-3

19.

Ксенија
Ђор
ђевић

Географија

5/1-3, 5/5, 6/5, 7/5, 8/4-6

20.

Виолета

Мишић

6/5

Физика

6/2-5, 7/5, 8/6

21.

Миле

Станић

7/1

Физика

6/1, 7/1-4, 8/1-5

22.

Оливера

Илић

Математика

7/2-4

Информатика и рачунарство

5/1-2, 5/5, 6/5, 7/5, 8/6

23.

Оливера

Дамњановић

8/4

Математика

8/1-5

24.

Стевка
Соколовић

Математика

5/1-4, 6/1

25.

Милица

Митровић

Математика

6/2-4, 7/1

26.

Слађана

Радисављевић

8/6

Математика

5/5, 6/5, 7/5, 8/6

27.

Марија Андоновић Радојевић

8/2

Информатика и рачунарство

5/1-4, 6/1-4, 7/1-4, 8/1-5

28.

Миланка

Марић

Биологија

5/1-4, 6/2, 6/4, 7/1-4

29.

Снежана Сретеновић Вукадиновић

6/3

Биологија

5/5, 6/1, 6/3, 6/5, 7/5, 8/1-6

30.

Светлана

Матић

Хемија

7/1-5, 8/1-5

31.

Снежана
Јовановић

Хемија

8/6

32.

Снежана

Танасковић

Техника и технологија

5/1-4

Техн. и инф. образовање

6/1, 6/3, 7/1-4

33.

Снежана

Дакић

8/3

Техн. и инф. образовање

6/1, 6/3-4, 8/1-5

34.

Веселин

Николић

6/2

Техника и технологија

5/1-5

Техн. и инф. образовање

6/2, 6/5, 7/5, 8/6

Информатика и рачунарство

5/3-4

35.

Марина

Гавриловић

Физичко и здравствено васпитање

5/1-4

Физичко васпитање

7/2-4

Физичке  активности

5/1-4

Изабрани спорт

6/1, 7/3

36.

Љиљана

Ракић

Физичко васпитање

7/1, 8/1-5

Изабрани спорт

7/1-2, 7/4, 8/1-5

37.

Снежана

Стефановић

Физичко васпитање

6/5, 7/5, 8/6

Физичко и здравствено васпитање

5/5

38.

Бранко

Крсмановић

6/4

Физичко васпитање

6/1-4

Физичке  активности

5/5

Изабрани спорт

6/2-5, 7/5, 8/6

39.

Марија

Антић

Француски језик

5/1, 5/5, 6/14, 6/5, 7/2, 7/5, 8/23, 8/45, 8/6

40.

Маја

Шундић

Француски језик

7/1

41.

Лепосава

Дамјановић

5/2

Немачки језик

5/1-4, 6/14, 6/2-3, 7/12, 7/3,7/4, 8/23

42.

Милена
Кујунџић

Немачки језик

8/1, 8/45

43.

Андреја

Живановић

Верска настава

5-8

1-4