Поштовани родитељи и ученици,

Снег, лед и временске неприлике утицале су на промену организације рада у нашој школи у наредном периоду. Улазак ученика и родитеља у школу обављаће се путем главног улаза, а наставе у "Центру" неће бити, све док се за то не стекну безбедни услови.

Након ванредног двонедељног распуста настава у ОШ „Светозар Марковић“ почеће у понедељак 20.фебруара 2012.године. Настава ће се одвијати по следећем распореду: ПРEПОДНЕ: парна смена - одељења 6. и 8. разреда, као и одељења IV/2, IV/4 и IV/6. ПОСЛЕ ПОДНЕ: непарна смена - одељења 5. и 7. разреда, као и IV/1, IV/3, IV/5 и IV/7.

Дана 25.2.2012. године у 10 часова у Основној школи "Светозар Марковић", Кумановска 3, Крагујевац у сарадњи са ШКОЛОМПЛУС Д.О.О. БЕОГРАД БИЋЕ ОДРЖАН СЕМИНАР:

ИНТЕРАКЦИЈОМ УЧЕНИКА И НАСТАВНИКА ДО СЛОЖЕНИЈИХ ЗАХТЕВА У МАТЕМАТИЦИ

Детаље о семинару и пријави можете погледати овде.

SajamObrazovanja2012

Четврти Сајам образовања и запошљавања у организацији Националне службе за запошљавање и под покровитељством града Крагујевца одржан је 09. и 10.фебруара 2012. године на Шумадија сајму.

У делу Сајма који је обухватао образовање представљени су образовни потенцијали читаве Републике - основне и средње школе, образовне установе са иностраном лиценцом, више школе, државни и приватни факултети, академије, Универзитети, удружења и агенције које се баве образовањем и др. Међу њима је своје место нашла и наша школа.

На основу члана 90. став 2. и 88. став 6. Закона о основама система образовања и васпитања (''''Сл. гласник РС'''' бр. 72/09, 52/11) министар просвете и науке проф. др Жарко Обрадовић донео је Одлуку о прекиду образовно-васпитног рада у школама на територији Републике Србије од 06. до 10. фебруара 2012. године , у општинама, односно градовима у којима надлежни орган јединице локалне самоуправе није донео одлуку о прекиду образовно-васпитног рада.  

Водећи рачуна о безбедности и здрављу деце, ученика и запослених, што је приоритет у раду и деловању Министарства просвете и науке, а имајући у виду да лоша временска ситуација на територији Републике Србије, праћена изузетно ниским температурама и снежним падавинама и даље траје, да је повећан број школских објеката до којих није могуће доћи или не постоје услови рада (недостатак грејања, замрзнута вода, искључења струје, прокишњавање кровова и др.), као и да су отежани услови снабдевања електричном енергијом, а на основу препоруке Владе Републике Србије

Распоред одржавања писмених вежби, контролних и писмених задатака за друго полугодиште школске 2013/2014. године

ПЕТИ РАЗРЕД

Распоред одржавања писмених вежби, контролних и писмених задатака

Разред

Пети

Одељења: 1,2,3,4,5

Наставни

предмет

врста

провере

Друго  полугодиште

I  2014.

II  2014.

III  2014.

IV  2014.

V  2014.

VI 2014.

Српски

језик

пис. вежба

     

28

35

37

пис. задатак

   

26

 

34

 

Енглески

језик

пис. вежба

 

22

       

пис. задатак

       

33

 

Француски

језик

пис. вежба

           

пис. задатак

     

32

   

Немачки

језик

пис. вежба

           

пис. задатак

     

32

   

Историја

пис. вежба

19

23

   

36

 

Географија

пис. вежба

   

24

     

Физика

пис. вежба

           

Математика

пис. вежба

 

22

26

 

33.35

 

пис. задатак

   

27

   

37

Биологија

пис. вежба

 

20

 

29

   

Хемија

пис. вежба

           

 

ШЕСТИ РАЗРЕД

Распоред одржавања писмених вежби, контролних и писмених задатака

Разред

ШЕСТИ

Одељења: 1,2,3,4,5,6

Наставни

предмет

врста

провере

Друго  полугодиште

I  2014.

II  2014.

III  2014.

IV  2014.

V  2014.

VI 2014.

Српски

језик

пис. вежба

 

21

 

32

   

пис. задатак

   

26

 

34

 

Енглески

језик

пис. вежба

   

24

29

   

пис. задатак

       

35

 

Француски

језик

пис. вежба

   

25

     

пис. задатак

     

32

   

Немачки

језик

пис. вежба

   

25

     

пис. задатак

     

32

   

Историја

пис. вежба

           

Географија

пис. вежба

   

25

 

33

 

Физика

пис. вежба

           

Математика

пис. вежба

19

23

29

 

35

 

пис. задатак

   

27

   

37

Биологија

пис. вежба

   

26

 

34

 

Хемија

пис. вежба

           

 

СЕДМИ РАЗРЕД

Распоред одржавања писмених вежби, контролних и писмених задатака

Разред

СЕДМИ

Одељења: 1,2,3,4,5,6

Наставни

предмет

врста

провере

Друго  полугодиште

I  2014.

II  2014.

III  2014.

IV  2014.

V  2014.

VI 2014.

Српски

језик

пис. вежба

 

23

   

33

 

пис. задатак

   

26

 

35

 

Енглески

језик

пис. вежба

 

22

       

пис. задатак

       

33

 

Француски

језик

пис. вежба

   

25

     

пис. задатак

     

32

   

Немачки

језик

пис. вежба

           

пис. задатак

           

Историја

пис. вежба

19

 

23

   

37

Географија

пис. вежба

   

24

 

31

 

Физика

пис. вежба

   

27

 

34

 

Математика

пис. вежба

 

21

24

30

35

 

пис. задатак

     

27

36

 

Биологија

пис. вежба

 

20.21

 

29

   

Хемија

пис. вежба

 

22

 

28

36

 

 

ОСМИ РАЗРЕД

Распоред одржавања писмених вежби, контролних и писмених задатака

Разред

ОСМИ

Одељења: 1,2,3,4,5,6

Наставни

предмет

врста

провере

Друго  полугодиште

I  2014.

II  2014.

III  2014.

IV  2014.

V  2014.

VI 2014.

Српски

језик

пис. вежба

 

21.23

25

30

35

 

пис. задатак

   

25

 

34

 

Енглески

језик

пис. вежба

   

24

     

пис. задатак

       

33

 

Француски

језик

пис. вежба

   

26

     

пис. задатак

     

32

   

Немачки

језик

пис. вежба

           

пис. задатак

           

Историја

пис. вежба

           

Географија

пис. вежба

 

23

       

Физика

пис. вежба

           

Математика

пис. вежба

 

20

24

29

33

 

пис. задатак

     

27

35

 

Биологија

пис. вежба

   

26

 

34

 

Хемија

пис. вежба

 

22

27

32

   

Распоред одржавања писмених вежби, контролних и писмених задатака у издвојеним одељењима у Горњој Сабанти

ПЕТИ РАЗРЕД

Распоред одржавања писмених вежби, контролних и писмених задатака

Разред

ПЕТИ

Одељење: 6

Наставни

предмет

врста

провере

Друго  полугодиште

I  2014.

II  2014.

III  2014.

IV  2014.

V  2014.

VI 2014.

Српски

језик

пис. вежба

   

24

 

35

 

пис. задатак

   

26

 

36

 

Енглески

језик

пис. вежба

   

24

     

пис. задатак

     

29

   

Француски

језик

пис. вежба

           

пис. задатак

     

32

   

Немачки

језик

пис. вежба

           

пис. задатак

           

Историја

пис. вежба

           

Географија

пис. вежба

           

Физика

пис. вежба

           

Математика

пис. вежба

 

21

25

 

33.34

 

пис. задатак

   

27

   

37

Биологија

пис. вежба

 

21

26

     

Хемија

пис. вежба

           

 

ШЕСТИ РАЗРЕД

Распоред одржавања писмених вежби, контролних и писмених задатака

Разред

ШЕСТИ

Одељење: 7

Наставни

предмет

врста

провере

Друго  полугодиште

I  2014.

II  2014.

III  2014.

IV  2014.

V  2014.

VI 2014.

Српски

језик

пис. вежба

   

24

 

34

 

пис. задатак

   

25

 

35

 

Енглески

језик

пис. вежба

   

24

     

пис. задатак

     

29

   

Француски

језик

пис. вежба

   

25

     

пис. задатак

     

32

   

Немачки

језик

пис. вежба

           

пис. задатак

           

Историја

пис. вежба

           

Географија

пис. вежба

           

Физика

пис. вежба

           

Математика

пис. вежба

19

23

29

 

35

 

пис. задатак

   

26

 

36

 

Биологија

пис. вежба

 

21

       

Хемија

пис. вежба

           

 

СЕДМИ РАЗРЕД

Распоред одржавања писмених вежби, контролних и писмених задатака

Разред

СЕДМИ

Одељење: 7

Наставни

предмет

врста

провере

Друго  полугодиште

I  2014.

II  2014.

III  2014.

IV  2014.

V  2014.

VI 2014.

Српски

језик

пис. вежба

   

25

 

34

 

пис. задатак

   

26

 

35

 

Енглески

језик

пис. вежба

   

24

     

пис. задатак

     

29

   

Француски

језик

пис. вежба

   

25

     

пис. задатак

     

32

   

Немачки

језик

пис. вежба

           

пис. задатак

           

Историја

пис. вежба

           

Географија

пис. вежба

           

Физика

пис. вежба

           

Математика

пис. вежба

 

21

24

30

35

 

пис. задатак

     

28

36

 

Биологија

пис. вежба

 

21

       

Хемија

пис. вежба

           

 

ОСМИ РАЗРЕД

Распоред одржавања писмених вежби, контролних и писмених задатака

Разред

ОСМИ

Одељење: 7

Наставни

предмет

врста

провере

Друго  полугодиште

I  2014.

II  2014.

III  2014.

IV  2014.

V  2014.

VI 2014.

Српски

језик

пис. вежба

 

23

   

34

 

пис. задатак

   

25

 

33

 

Енглески

језик

пис. вежба

   

24

     

пис. задатак

     

29

   

Француски

језик

пис. вежба

   

25

     

пис. задатак

     

32

   

Немачки

језик

пис. вежба

           

пис. задатак

           

Историја

пис. вежба

           

Географија

пис. вежба

           

Физика

пис. вежба

           

Математика

пис. вежба

 

20

24

28

32

 

пис. задатак

   

26

 

34

 

Биологија

пис. вежба

           

Хемија

пис. вежба

           

Распоред одржавања писмених вежби, контролних и писмених задатака за друго полугодиште школске 2013/2014. године

ПЕТИ РАЗРЕД

Распоред одржавања писмених вежби, контролних и писмених задатака

Разред

Пети

Одељења: 1,2,3,4,5

Наставни

предмет

врста

провере

Друго  полугодиште

I  2014.

II  2014.

III  2014.

IV  2014.

V  2014.

VI 2014.

Српски

језик

пис. вежба

     

28

35

37

пис. задатак

   

26

 

34

 

Енглески

језик

пис. вежба

 

22

       

пис. задатак

       

33

 

Француски

језик

пис. вежба

           

пис. задатак

     

32

   

Немачки

језик

пис. вежба

           

пис. задатак

     

32

   

Историја

пис. вежба

19

23

   

36

 

Географија

пис. вежба

   

24

     

Физика

пис. вежба

           

Математика

пис. вежба

 

22

26

 

33.35

 

пис. задатак

   

27

   

37

Биологија

пис. вежба

 

20

 

29

   

Хемија

пис. вежба

           

 

ШЕСТИ РАЗРЕД

Распоред одржавања писмених вежби, контролних и писмених задатака

Разред

ШЕСТИ

Одељења: 1,2,3,4,5,6

Наставни

предмет

врста

провере

Друго  полугодиште

I  2014.

II  2014.

III  2014.

IV  2014.

V  2014.

VI 2014.

Српски

језик

пис. вежба

 

21

 

32

   

пис. задатак

   

26

 

34

 

Енглески

језик

пис. вежба

   

24

29

   

пис. задатак

       

35

 

Француски

језик

пис. вежба

   

25

     

пис. задатак

     

32

   

Немачки

језик

пис. вежба

   

25

     

пис. задатак

     

32

   

Историја

пис. вежба

           

Географија

пис. вежба

   

25

 

33

 

Физика

пис. вежба

           

Математика

пис. вежба

19

23

29

 

35

 

пис. задатак

   

27

   

37

Биологија

пис. вежба

   

26

 

34

 

Хемија

пис. вежба

           

 

СЕДМИ РАЗРЕД

Распоред одржавања писмених вежби, контролних и писмених задатака

Разред

СЕДМИ

Одељења: 1,2,3,4,5,6

Наставни

предмет

врста

провере

Друго  полугодиште

I  2014.

II  2014.

III  2014.

IV  2014.

V  2014.

VI 2014.

Српски

језик

пис. вежба

 

23

   

33

 

пис. задатак

   

26

 

35

 

Енглески

језик

пис. вежба

 

22

       

пис. задатак

       

33

 

Француски

језик

пис. вежба

   

25

     

пис. задатак

     

32

   

Немачки

језик

пис. вежба

           

пис. задатак

           

Историја

пис. вежба

19

 

23

   

37

Географија

пис. вежба

   

24

 

31

 

Физика

пис. вежба

   

27

 

34

 

Математика

пис. вежба

 

21

24

30

35

 

пис. задатак

     

27

36

 

Биологија

пис. вежба

 

20.21

 

29

   

Хемија

пис. вежба

 

22

 

28

36

 

 

ОСМИ РАЗРЕД

Распоред одржавања писмених вежби, контролних и писмених задатака

Разред

ОСМИ

Одељења: 1,2,3,4,5,6

Наставни

предмет

врста

провере

Друго  полугодиште

I  2014.

II  2014.

III  2014.

IV  2014.

V  2014.

VI 2014.

Српски

језик

пис. вежба

 

21.23

25

30

35

 

пис. задатак

   

25

 

34

 

Енглески

језик

пис. вежба

   

24

     

пис. задатак

       

33

 

Француски

језик

пис. вежба

   

26

     

пис. задатак

     

32

   

Немачки

језик

пис. вежба

           

пис. задатак

           

Историја

пис. вежба

           

Географија

пис. вежба

 

23

       

Физика

пис. вежба

           

Математика

пис. вежба

 

20

24

29

33

 

пис. задатак

     

27

35

 

Биологија

пис. вежба

   

26

 

34

 

Хемија

пис. вежба

 

22

27

32

   

Распоред одржавања писмених вежби, контролних и писмених задатака у издвојеним одељењима у Горњој Сабанти

ПЕТИ РАЗРЕД

Распоред одржавања писмених вежби, контролних и писмених задатака

Разред

ПЕТИ

Одељење: 6

Наставни

предмет

врста

провере

Друго  полугодиште

I  2014.

II  2014.

III  2014.

IV  2014.

V  2014.

VI 2014.

Српски

језик

пис. вежба

   

24

 

35

 

пис. задатак

   

26

 

36

 

Енглески

језик

пис. вежба

   

24

     

пис. задатак

     

29

   

Француски

језик

пис. вежба

           

пис. задатак

     

32

   

Немачки

језик

пис. вежба

           

пис. задатак

           

Историја

пис. вежба

           

Географија

пис. вежба

           

Физика

пис. вежба

           

Математика

пис. вежба

 

21

25

 

33.34

 

пис. задатак

   

27

   

37

Биологија

пис. вежба

 

21

26

     

Хемија

пис. вежба

           

 

ШЕСТИ РАЗРЕД

Распоред одржавања писмених вежби, контролних и писмених задатака

Разред

ШЕСТИ

Одељење: 7

Наставни

предмет

врста

провере

Друго  полугодиште

I  2014.

II  2014.

III  2014.

IV  2014.

V  2014.

VI 2014.

Српски

језик

пис. вежба

   

24

 

34

 

пис. задатак

   

25

 

35

 

Енглески

језик

пис. вежба

   

24

     

пис. задатак

     

29

   

Француски

језик

пис. вежба

   

25

     

пис. задатак

     

32

   

Немачки

језик

пис. вежба

           

пис. задатак

           

Историја

пис. вежба

           

Географија

пис. вежба

           

Физика

пис. вежба

           

Математика

пис. вежба

19

23

29

 

35

 

пис. задатак

   

26

 

36

 

Биологија

пис. вежба

 

21

       

Хемија

пис. вежба

           

 

СЕДМИ РАЗРЕД

Распоред одржавања писмених вежби, контролних и писмених задатака

Разред

СЕДМИ

Одељење: 7

Наставни

предмет

врста

провере

Друго  полугодиште

I  2014.

II  2014.

III  2014.

IV  2014.

V  2014.

VI 2014.

Српски

језик

пис. вежба

   

25

 

34

 

пис. задатак

   

26

 

35

 

Енглески

језик

пис. вежба

   

24

     

пис. задатак

     

29

   

Француски

језик

пис. вежба

   

25

     

пис. задатак

     

32

   

Немачки

језик

пис. вежба

           

пис. задатак

           

Историја

пис. вежба

           

Географија

пис. вежба

           

Физика

пис. вежба

           

Математика

пис. вежба

 

21

24

30

35

 

пис. задатак

     

28

36

 

Биологија

пис. вежба

 

21

       

Хемија

пис. вежба

           

 

ОСМИ РАЗРЕД

Распоред одржавања писмених вежби, контролних и писмених задатака

Разред

ОСМИ

Одељење: 7

Наставни

предмет

врста

провере

Друго  полугодиште

I  2014.

II  2014.

III  2014.

IV  2014.

V  2014.

VI 2014.

Српски

језик

пис. вежба

 

23

   

34

 

пис. задатак

   

25

 

33

 

Енглески

језик

пис. вежба

   

24

     

пис. задатак

     

29

   

Француски

језик

пис. вежба

   

25

     

пис. задатак

     

32

   

Немачки

језик

пис. вежба

           

пис. задатак

           

Историја

пис. вежба

           

Географија

пис. вежба

           

Физика

пис. вежба

           

Математика

пис. вежба

 

20

24

28

32

 

пис. задатак

   

26

 

34

 

Биологија

пис. вежба

           

Хемија

пис. вежба

           

 

ПРЕЛИМИНАРНИ РЕЗУЛТАТИ СА ОКРУЖНОГ ТАКМИЧЕЊА
СРПСКИ ЈЕЗИК И КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА 2012/2013.

 

 ПЕТИ РАЗРЕД


редни бр. Име и презиме Школа Место Разред Број поена
38 Милица Урошевић ОШ „Станислав Сремчевић" Крагујевац 5 19
79 Сaрa Дрoбњaк ОШ „Светозар Марковић"  Крагујевац 5 19
86 Софија Арсић ОШ „Живко Томић“ Доња Шаторња 5 19
24 Александра Лаловић ОШ „Светолик Ранковић“ Аранђеловац 5 18
84 Андријана Михаиловић ОШ „Трећи крагујевачки батаљон" Крагујевац 5 18
80 Анђела Радуловић ОШ „Светолик Ранковић“ Аранђеловац 5 18
52 Ивана Ћелић ОШ „Трећи крагујевачки батаљон" Крагујевац 5 18
65 Лазар Илић ОШ „Милутин Јеленић“ Горња Трнава 5 18
71 Мина Васовић   ОШ „Милутин и Драгиња Тодоровић" Крагујевац 5 18
72 Миња Миловановић ОШ „Радоје Домановић" Крагујевац 5 18
40 Нађа Миладиновић  ОШ „Вук Караџић" Крагујевац 5 18
96 Дaницa Mилићeвић  ОШ „Ђура Јакшић" Крагујевац 5 17
95 Душан Филиповић ОШ „Вук Караџић“ Кнић 5 17
44 Зорана Јоксимовић ОШ „Светолик Ранковић“ Аранђеловац 5 17
13 Јована Плећковић ОШ „Светолик Ранковић“ Аранђеловац 5 17
94 Милица Јевтић ОШ „Милутин Јеленић“ Горња Трнава 5 17
41 Сара Бараћ  ОШ „Милутин и Драгиња Тодоровић" Крагујевац 5 17
26 Тијана Златановић  ОШ „Вук Караџић" Крагујевац 5 17
57 Бојана Алексијевић ОШ „Милутин Јеленић“ Горња Трнава 5 16
85 Данило Јанковић ОШ „Свети Сава" Крагујевац 5 16
70 Ђорђе Поповић ОШ „Милан Илић Чича“ Аранђеловац 5 16
53 Лука Јанковић ОШ „Станислав Сремчевић" Крагујевац 5 16
42 Милица Јововић ОШ „Радоје Домановић" Крагујевац 5 16
68 Милош  Марковић ОШ „Јован Поповић" Крагујевац 5 16
100 Наталија Симић ОШ „Карађорђе“ Топола 5 16
51 Aндрea Рejмaн ОШ „Светозар Марковић"  Крагујевац 5 15
27 Жељана Гојак ОШ „Мома Станојловић" Крагујевац 5 15
83 Милица Петровић  ОШ „Вук Караџић" Крагујевац 5 15
12 Никола Радић ОШ „Карађорђе„ Рача 5 15
109 Софија Лекић ОШ „Илија Гарашанин“ Аранђеловац 5 15
98 Ана Ранковић ОШ „Станислав Сремчевић" Крагујевац 5 14
43 Бојана Божовић ОШ „Вук Караџић“ Кнић 5 14
67 Joвaн Ђoрђeвић ОШ „Светозар Марковић"  Крагујевац 5 14
25 Лука Петровић ОШ „Милутин Јеленић“ Горња Трнава 5 14
56 Маријана Ђокић  OШ „Мирко Јовановић" Крагујевац 5 14
82 Нађа Матуловић  OШ „Мирко Јовановић" Крагујевац 5 14
30 Никола Сибиновић ОШ „Живадинка Дивац" Крагујевац 5 14
66 Сандра Шћеповић ОШ „Вук Караџић“ Кнић 5 14
1 Сара Протрка ОШ „21. октобар" Крагујевац 5 14
37 Jeлeнa Видaнoвић ОШ „Светозар Марковић"  Крагујевац 5 13
69 Милица Маринковић ОШ „Милоје Симовић" Крагујевац 5 13
58 Нађа Милентијевић ОШ „Свети Сава“ Баточина 5 13
93 Taрa Рaнкoвић ОШ „Светозар Марковић"  Крагујевац 5 13
81 Кристина Миљојковић  ОШ „Свети Сава“ Баточина 5 12
97 Ана Кечић  ОШ „Мома Станојловић" Крагујевац 5 11
29 Богдан Митровић ОШ „Свети Сава“ Баточина 5 11
28 Милена Влајић ОШ „Рада Шубакић“ Гружа 5 11
23 Пaвлe Пeтрoвић ОШ „Светозар Марковић"  Крагујевац 5 11
99 Александра Јанкоски ОШ „Светозар Марковић“ Лапово 5 0
39 Ивана Стојановић ОШ „Светозар Марковић“ Лапово 5 0
55 Лука Прешић ОШ „Светозар Марковић“ Лапово 5 0
54 Милан Недељковић ОШ „Карађорђе“ Топола 5 0

 

ШЕСТИ РАЗРЕД


редни бр. Име и презиме Школа Место Разред Број поена
73 Милица Митровић ОШ „Карађорђе“ Топола 6 20
75 Аница Живановић ОШ „Трећи крагујевачки батаљон" Крагујевац 6 19
89 Maркo Кoвaчeвић ОШ „Светозар Марковић" Крагујевац 6 19
103 Урош Петровић  OШ „Мирко Јовановић" Крагујевац 6 19
17 Александра Симић ОШ „Живадинка Дивац" Крагујевац 6 18
62 Вељко Јеленковић ОШ „Мома Станојловић" Крагујевац 6 18
5 Дуњa Прoкић ОШ „Светозар Марковић" Крагујевац 6 18
33 Марија Јовановић ОШ „Први српски устанак“ Аранђеловац 6 18
45 Марија Радојковић ОШ „Илија Гарашанин“ Аранђеловац 6 18
4 Мина Николић  ОШ „Милутин и Драгиња Тодоровић" Крагујевац 6 18
90 Наталија Росић ОШ „Милан Илић Чича“ Аранђеловац 6 18
3 Никола Фришчић ОШ „Радоје Домановић" Крагујевац 6 18
102 Славица Митровић ОШ „Светолик Ранковић“ Аранђеловац 6 18
60 Тамара Илић ОШ „Рада Шубакић“ Гружа 6 18
61 Александар Јовановић ОШ „Живадинка Дивац" Крагујевац 6 17
88 Ања Спасовска ОШ „Милутин Јеленић“ Горња Трнава 6 17
31 Дaвид Кoрдик ОШ „Светозар Марковић" Крагујевац 6 17
101 Емилија Стојановић ОШ „Светозар Марковић" Лапово 6 17
32 Јована Царевић  ОШ „Милутин и Драгиња Тодоровић" Крагујевац 6 17
34 Никола Божовић ОШ „Вук Караџић“ Кнић 6 17
59 Николина Шкорић ОШ „Светолик Ранковић“ Аранђеловац 6 17
2 Анђелија Несторовић ОШ „Вук Караџић“ Аранђеловац 6 16
46 Аница Луковић ОШ „Милутин Јеленић“ Горња Трнава 6 16
47 Магдалена Радовановић  OШ „Мирко Јовановић" Крагујевац 6 16
87 Ивана Драговић ОШ „Радоје Домановић" Крагујевац 6 15
48 Милица Исаиловић ОШ „Трећи крагујевачки батаљон" Крагујевац 6 15
74 Александар Јовановић ОШ „Станислав Сремчевић" Крагујевац 6 14
14 Жарко Бабић ОШ „Милан Илић Чича“ Аранђеловац 6 14
104 Јована Јовановић  ОШ „Милутин и Драгиња Тодоровић" Крагујевац 6 14
108 Урош Радуловић ОШ „Светолик Ранковић“ Аранђеловац 6 13
15 Далибор Поповић ОШ „Свети Сава“ Баточина 6 11
76 Марко Митић ОШ „Карађорђе“ Топола 6 8
16 Ирена Јовановић ОШ „Вук Караџић“ Кнић 6 7

 

СЕДМИ РАЗРЕД


редни бр. Име и презиме Школа Место Разред Број поена
21 Александра Матић ОШ „ Милутин и Драгиња Тодоровић" Крагујевац 7 19
22 Душица Алексић ОШ „Живко Томић“ Доња Шаторња 7 18
20 Ивa Пeтрoвић ОШ „Светозар Марковић" Крагујевац 7 18
105 Катарина Кандић ОШ „Радоје Домановић" Крагујевац 7 18
6 Тамара Тубић ОШ „Јован Попопвић" Крагујевац 7 18
19 Ленка Јовичић ОШ „Радоје Домановић" Крагујевац 7 17
7 Славица Гаљак  ОШ „Вук Караџић" Крагујевац 7 17
10 Андријана Витошевић  ОШ „Мирко Јовановић" Крагујевац 7 15
63 Катарина Ђорђевић ОШ „Прота Стеван Поповић" Крагујевац 7 15
77 Урош Димитријевић  ОШ „Мирко Јовановић" Крагујевац 7 15
9 Ива Бузић ОШ „Станислав Сремчевић" Крагујевац 7 14
49 Ана Максимовић ОШ „Живадинка Дивац" Крагујевац 7 13
91 Ивана Обрадовић ОШ „Вук Караџић“ Кнић 7 12
18 Милена Вујичић ОШ „Јован Попопвић" Крагујевац 7 12
35 Невена Јовановић ОШ „Свети Сава“ Баре 7 11
8 Тања Шапић ОШ „Свети Сава“ Баре 7 11

 

ОСМИ РАЗРЕД


редни бр. Име и презиме Школа Место Разред Број поена
107 Митранић Ружица ОШ „Милан Илић Чича“ Аранђеловац 8 19
50 Елена Ђорђевић ОШ „Светозар Марковић" Крагујевац 8 18
11 Нaдa Уштeвић ОШ „Светозар Марковић" Крагујевац 8 18
92 Исидора Видојевић ОШ „Свети Сава“ Аранђеловац 8 17
106 Кристина Живковић ОШ „Свети Сава“ Баточина 8 17
64 Софија Миленковић ОШ „Вук Караџић“ Кнић 8 17
36 Анђела Ђокић ОШ „Живко Томић“ Доња Шаторња 8 15
110 Теодора Бабић ОШ „Милан Илић Чича“ Аранђеловац 8 15
78 Никoлинa Стaнишић ОШ „Светозар Марковић" Крагујевац 8 14

 

Овде можете преузети листе у пдф формату.

Иницијално тестирање ученика осмог разреда у нашој школи извршено је у понедељак 03.12.2012. године из српског језика а и из математике у уторак, 04.12.2012. године. Кључеве иницијалних тестова можете погледати и преузети овде:

   
© 2023 Основна школа "Светозар Марковић"