Распоред одржавања писмених вежби, контролних и писмених задатака за друго полугодиште школске 2013/2014. године

ПЕТИ РАЗРЕД

Распоред одржавања писмених вежби, контролних и писмених задатака

Разред

Пети

Одељења: 1,2,3,4,5

Наставни

предмет

врста

провере

Друго  полугодиште

I  2014.

II  2014.

III  2014.

IV  2014.

V  2014.

VI 2014.

Српски

језик

пис. вежба

     

28

35

37

пис. задатак

   

26

 

34

 

Енглески

језик

пис. вежба

 

22

       

пис. задатак

       

33

 

Француски

језик

пис. вежба

           

пис. задатак

     

32

   

Немачки

језик

пис. вежба

           

пис. задатак

     

32

   

Историја

пис. вежба

19

23

   

36

 

Географија

пис. вежба

   

24

     

Физика

пис. вежба

           

Математика

пис. вежба

 

22

26

 

33.35

 

пис. задатак

   

27

   

37

Биологија

пис. вежба

 

20

 

29

   

Хемија

пис. вежба

           

 

ШЕСТИ РАЗРЕД

Распоред одржавања писмених вежби, контролних и писмених задатака

Разред

ШЕСТИ

Одељења: 1,2,3,4,5,6

Наставни

предмет

врста

провере

Друго  полугодиште

I  2014.

II  2014.

III  2014.

IV  2014.

V  2014.

VI 2014.

Српски

језик

пис. вежба

 

21

 

32

   

пис. задатак

   

26

 

34

 

Енглески

језик

пис. вежба

   

24

29

   

пис. задатак

       

35

 

Француски

језик

пис. вежба

   

25

     

пис. задатак

     

32

   

Немачки

језик

пис. вежба

   

25

     

пис. задатак

     

32

   

Историја

пис. вежба

           

Географија

пис. вежба

   

25

 

33

 

Физика

пис. вежба

           

Математика

пис. вежба

19

23

29

 

35

 

пис. задатак

   

27

   

37

Биологија

пис. вежба

   

26

 

34

 

Хемија

пис. вежба

           

 

СЕДМИ РАЗРЕД

Распоред одржавања писмених вежби, контролних и писмених задатака

Разред

СЕДМИ

Одељења: 1,2,3,4,5,6

Наставни

предмет

врста

провере

Друго  полугодиште

I  2014.

II  2014.

III  2014.

IV  2014.

V  2014.

VI 2014.

Српски

језик

пис. вежба

 

23

   

33

 

пис. задатак

   

26

 

35

 

Енглески

језик

пис. вежба

 

22

       

пис. задатак

       

33

 

Француски

језик

пис. вежба

   

25

     

пис. задатак

     

32

   

Немачки

језик

пис. вежба

           

пис. задатак

           

Историја

пис. вежба

19

 

23

   

37

Географија

пис. вежба

   

24

 

31

 

Физика

пис. вежба

   

27

 

34

 

Математика

пис. вежба

 

21

24

30

35

 

пис. задатак

     

27

36

 

Биологија

пис. вежба

 

20.21

 

29

   

Хемија

пис. вежба

 

22

 

28

36

 

 

ОСМИ РАЗРЕД

Распоред одржавања писмених вежби, контролних и писмених задатака

Разред

ОСМИ

Одељења: 1,2,3,4,5,6

Наставни

предмет

врста

провере

Друго  полугодиште

I  2014.

II  2014.

III  2014.

IV  2014.

V  2014.

VI 2014.

Српски

језик

пис. вежба

 

21.23

25

30

35

 

пис. задатак

   

25

 

34

 

Енглески

језик

пис. вежба

   

24

     

пис. задатак

       

33

 

Француски

језик

пис. вежба

   

26

     

пис. задатак

     

32

   

Немачки

језик

пис. вежба

           

пис. задатак

           

Историја

пис. вежба

           

Географија

пис. вежба

 

23

       

Физика

пис. вежба

           

Математика

пис. вежба

 

20

24

29

33

 

пис. задатак

     

27

35

 

Биологија

пис. вежба

   

26

 

34

 

Хемија

пис. вежба

 

22

27

32

   

Распоред одржавања писмених вежби, контролних и писмених задатака у издвојеним одељењима у Горњој Сабанти

ПЕТИ РАЗРЕД

Распоред одржавања писмених вежби, контролних и писмених задатака

Разред

ПЕТИ

Одељење: 6

Наставни

предмет

врста

провере

Друго  полугодиште

I  2014.

II  2014.

III  2014.

IV  2014.

V  2014.

VI 2014.

Српски

језик

пис. вежба

   

24

 

35

 

пис. задатак

   

26

 

36

 

Енглески

језик

пис. вежба

   

24

     

пис. задатак

     

29

   

Француски

језик

пис. вежба

           

пис. задатак

     

32

   

Немачки

језик

пис. вежба

           

пис. задатак

           

Историја

пис. вежба

           

Географија

пис. вежба

           

Физика

пис. вежба

           

Математика

пис. вежба

 

21

25

 

33.34

 

пис. задатак

   

27

   

37

Биологија

пис. вежба

 

21

26

     

Хемија

пис. вежба

           

 

ШЕСТИ РАЗРЕД

Распоред одржавања писмених вежби, контролних и писмених задатака

Разред

ШЕСТИ

Одељење: 7

Наставни

предмет

врста

провере

Друго  полугодиште

I  2014.

II  2014.

III  2014.

IV  2014.

V  2014.

VI 2014.

Српски

језик

пис. вежба

   

24

 

34

 

пис. задатак

   

25

 

35

 

Енглески

језик

пис. вежба

   

24

     

пис. задатак

     

29

   

Француски

језик

пис. вежба

   

25

     

пис. задатак

     

32

   

Немачки

језик

пис. вежба

           

пис. задатак

           

Историја

пис. вежба

           

Географија

пис. вежба

           

Физика

пис. вежба

           

Математика

пис. вежба

19

23

29

 

35

 

пис. задатак

   

26

 

36

 

Биологија

пис. вежба

 

21

       

Хемија

пис. вежба

           

 

СЕДМИ РАЗРЕД

Распоред одржавања писмених вежби, контролних и писмених задатака

Разред

СЕДМИ

Одељење: 7

Наставни

предмет

врста

провере

Друго  полугодиште

I  2014.

II  2014.

III  2014.

IV  2014.

V  2014.

VI 2014.

Српски

језик

пис. вежба

   

25

 

34

 

пис. задатак

   

26

 

35

 

Енглески

језик

пис. вежба

   

24

     

пис. задатак

     

29

   

Француски

језик

пис. вежба

   

25

     

пис. задатак

     

32

   

Немачки

језик

пис. вежба

           

пис. задатак

           

Историја

пис. вежба

           

Географија

пис. вежба

           

Физика

пис. вежба

           

Математика

пис. вежба

 

21

24

30

35

 

пис. задатак

     

28

36

 

Биологија

пис. вежба

 

21

       

Хемија

пис. вежба

           

 

ОСМИ РАЗРЕД

Распоред одржавања писмених вежби, контролних и писмених задатака

Разред

ОСМИ

Одељење: 7

Наставни

предмет

врста

провере

Друго  полугодиште

I  2014.

II  2014.

III  2014.

IV  2014.

V  2014.

VI 2014.

Српски

језик

пис. вежба

 

23

   

34

 

пис. задатак

   

25

 

33

 

Енглески

језик

пис. вежба

   

24

     

пис. задатак

     

29

   

Француски

језик

пис. вежба

   

25

     

пис. задатак

     

32

   

Немачки

језик

пис. вежба

           

пис. задатак

           

Историја

пис. вежба

           

Географија

пис. вежба

           

Физика

пис. вежба

           

Математика

пис. вежба

 

20

24

28

32

 

пис. задатак

   

26

 

34

 

Биологија

пис. вежба

           

Хемија

пис. вежба

           

 

ПРЕЛИМИНАРНИ РЕЗУЛТАТИ СА ОКРУЖНОГ ТАКМИЧЕЊА
СРПСКИ ЈЕЗИК И КУЛТУРА ИЗРАЖАВАЊА 2012/2013.

 

 ПЕТИ РАЗРЕД


редни бр. Име и презиме Школа Место Разред Број поена
38 Милица Урошевић ОШ „Станислав Сремчевић" Крагујевац 5 19
79 Сaрa Дрoбњaк ОШ „Светозар Марковић"  Крагујевац 5 19
86 Софија Арсић ОШ „Живко Томић“ Доња Шаторња 5 19
24 Александра Лаловић ОШ „Светолик Ранковић“ Аранђеловац 5 18
84 Андријана Михаиловић ОШ „Трећи крагујевачки батаљон" Крагујевац 5 18
80 Анђела Радуловић ОШ „Светолик Ранковић“ Аранђеловац 5 18
52 Ивана Ћелић ОШ „Трећи крагујевачки батаљон" Крагујевац 5 18
65 Лазар Илић ОШ „Милутин Јеленић“ Горња Трнава 5 18
71 Мина Васовић   ОШ „Милутин и Драгиња Тодоровић" Крагујевац 5 18
72 Миња Миловановић ОШ „Радоје Домановић" Крагујевац 5 18
40 Нађа Миладиновић  ОШ „Вук Караџић" Крагујевац 5 18
96 Дaницa Mилићeвић  ОШ „Ђура Јакшић" Крагујевац 5 17
95 Душан Филиповић ОШ „Вук Караџић“ Кнић 5 17
44 Зорана Јоксимовић ОШ „Светолик Ранковић“ Аранђеловац 5 17
13 Јована Плећковић ОШ „Светолик Ранковић“ Аранђеловац 5 17
94 Милица Јевтић ОШ „Милутин Јеленић“ Горња Трнава 5 17
41 Сара Бараћ  ОШ „Милутин и Драгиња Тодоровић" Крагујевац 5 17
26 Тијана Златановић  ОШ „Вук Караџић" Крагујевац 5 17
57 Бојана Алексијевић ОШ „Милутин Јеленић“ Горња Трнава 5 16
85 Данило Јанковић ОШ „Свети Сава" Крагујевац 5 16
70 Ђорђе Поповић ОШ „Милан Илић Чича“ Аранђеловац 5 16
53 Лука Јанковић ОШ „Станислав Сремчевић" Крагујевац 5 16
42 Милица Јововић ОШ „Радоје Домановић" Крагујевац 5 16
68 Милош  Марковић ОШ „Јован Поповић" Крагујевац 5 16
100 Наталија Симић ОШ „Карађорђе“ Топола 5 16
51 Aндрea Рejмaн ОШ „Светозар Марковић"  Крагујевац 5 15
27 Жељана Гојак ОШ „Мома Станојловић" Крагујевац 5 15
83 Милица Петровић  ОШ „Вук Караџић" Крагујевац 5 15
12 Никола Радић ОШ „Карађорђе„ Рача 5 15
109 Софија Лекић ОШ „Илија Гарашанин“ Аранђеловац 5 15
98 Ана Ранковић ОШ „Станислав Сремчевић" Крагујевац 5 14
43 Бојана Божовић ОШ „Вук Караџић“ Кнић 5 14
67 Joвaн Ђoрђeвић ОШ „Светозар Марковић"  Крагујевац 5 14
25 Лука Петровић ОШ „Милутин Јеленић“ Горња Трнава 5 14
56 Маријана Ђокић  OШ „Мирко Јовановић" Крагујевац 5 14
82 Нађа Матуловић  OШ „Мирко Јовановић" Крагујевац 5 14
30 Никола Сибиновић ОШ „Живадинка Дивац" Крагујевац 5 14
66 Сандра Шћеповић ОШ „Вук Караџић“ Кнић 5 14
1 Сара Протрка ОШ „21. октобар" Крагујевац 5 14
37 Jeлeнa Видaнoвић ОШ „Светозар Марковић"  Крагујевац 5 13
69 Милица Маринковић ОШ „Милоје Симовић" Крагујевац 5 13
58 Нађа Милентијевић ОШ „Свети Сава“ Баточина 5 13
93 Taрa Рaнкoвић ОШ „Светозар Марковић"  Крагујевац 5 13
81 Кристина Миљојковић  ОШ „Свети Сава“ Баточина 5 12
97 Ана Кечић  ОШ „Мома Станојловић" Крагујевац 5 11
29 Богдан Митровић ОШ „Свети Сава“ Баточина 5 11
28 Милена Влајић ОШ „Рада Шубакић“ Гружа 5 11
23 Пaвлe Пeтрoвић ОШ „Светозар Марковић"  Крагујевац 5 11
99 Александра Јанкоски ОШ „Светозар Марковић“ Лапово 5 0
39 Ивана Стојановић ОШ „Светозар Марковић“ Лапово 5 0
55 Лука Прешић ОШ „Светозар Марковић“ Лапово 5 0
54 Милан Недељковић ОШ „Карађорђе“ Топола 5 0

 

ШЕСТИ РАЗРЕД


редни бр. Име и презиме Школа Место Разред Број поена
73 Милица Митровић ОШ „Карађорђе“ Топола 6 20
75 Аница Живановић ОШ „Трећи крагујевачки батаљон" Крагујевац 6 19
89 Maркo Кoвaчeвић ОШ „Светозар Марковић" Крагујевац 6 19
103 Урош Петровић  OШ „Мирко Јовановић" Крагујевац 6 19
17 Александра Симић ОШ „Живадинка Дивац" Крагујевац 6 18
62 Вељко Јеленковић ОШ „Мома Станојловић" Крагујевац 6 18
5 Дуњa Прoкић ОШ „Светозар Марковић" Крагујевац 6 18
33 Марија Јовановић ОШ „Први српски устанак“ Аранђеловац 6 18
45 Марија Радојковић ОШ „Илија Гарашанин“ Аранђеловац 6 18
4 Мина Николић  ОШ „Милутин и Драгиња Тодоровић" Крагујевац 6 18
90 Наталија Росић ОШ „Милан Илић Чича“ Аранђеловац 6 18
3 Никола Фришчић ОШ „Радоје Домановић" Крагујевац 6 18
102 Славица Митровић ОШ „Светолик Ранковић“ Аранђеловац 6 18
60 Тамара Илић ОШ „Рада Шубакић“ Гружа 6 18
61 Александар Јовановић ОШ „Живадинка Дивац" Крагујевац 6 17
88 Ања Спасовска ОШ „Милутин Јеленић“ Горња Трнава 6 17
31 Дaвид Кoрдик ОШ „Светозар Марковић" Крагујевац 6 17
101 Емилија Стојановић ОШ „Светозар Марковић" Лапово 6 17
32 Јована Царевић  ОШ „Милутин и Драгиња Тодоровић" Крагујевац 6 17
34 Никола Божовић ОШ „Вук Караџић“ Кнић 6 17
59 Николина Шкорић ОШ „Светолик Ранковић“ Аранђеловац 6 17
2 Анђелија Несторовић ОШ „Вук Караџић“ Аранђеловац 6 16
46 Аница Луковић ОШ „Милутин Јеленић“ Горња Трнава 6 16
47 Магдалена Радовановић  OШ „Мирко Јовановић" Крагујевац 6 16
87 Ивана Драговић ОШ „Радоје Домановић" Крагујевац 6 15
48 Милица Исаиловић ОШ „Трећи крагујевачки батаљон" Крагујевац 6 15
74 Александар Јовановић ОШ „Станислав Сремчевић" Крагујевац 6 14
14 Жарко Бабић ОШ „Милан Илић Чича“ Аранђеловац 6 14
104 Јована Јовановић  ОШ „Милутин и Драгиња Тодоровић" Крагујевац 6 14
108 Урош Радуловић ОШ „Светолик Ранковић“ Аранђеловац 6 13
15 Далибор Поповић ОШ „Свети Сава“ Баточина 6 11
76 Марко Митић ОШ „Карађорђе“ Топола 6 8
16 Ирена Јовановић ОШ „Вук Караџић“ Кнић 6 7

 

СЕДМИ РАЗРЕД


редни бр. Име и презиме Школа Место Разред Број поена
21 Александра Матић ОШ „ Милутин и Драгиња Тодоровић" Крагујевац 7 19
22 Душица Алексић ОШ „Живко Томић“ Доња Шаторња 7 18
20 Ивa Пeтрoвић ОШ „Светозар Марковић" Крагујевац 7 18
105 Катарина Кандић ОШ „Радоје Домановић" Крагујевац 7 18
6 Тамара Тубић ОШ „Јован Попопвић" Крагујевац 7 18
19 Ленка Јовичић ОШ „Радоје Домановић" Крагујевац 7 17
7 Славица Гаљак  ОШ „Вук Караџић" Крагујевац 7 17
10 Андријана Витошевић  ОШ „Мирко Јовановић" Крагујевац 7 15
63 Катарина Ђорђевић ОШ „Прота Стеван Поповић" Крагујевац 7 15
77 Урош Димитријевић  ОШ „Мирко Јовановић" Крагујевац 7 15
9 Ива Бузић ОШ „Станислав Сремчевић" Крагујевац 7 14
49 Ана Максимовић ОШ „Живадинка Дивац" Крагујевац 7 13
91 Ивана Обрадовић ОШ „Вук Караџић“ Кнић 7 12
18 Милена Вујичић ОШ „Јован Попопвић" Крагујевац 7 12
35 Невена Јовановић ОШ „Свети Сава“ Баре 7 11
8 Тања Шапић ОШ „Свети Сава“ Баре 7 11

 

ОСМИ РАЗРЕД


редни бр. Име и презиме Школа Место Разред Број поена
107 Митранић Ружица ОШ „Милан Илић Чича“ Аранђеловац 8 19
50 Елена Ђорђевић ОШ „Светозар Марковић" Крагујевац 8 18
11 Нaдa Уштeвић ОШ „Светозар Марковић" Крагујевац 8 18
92 Исидора Видојевић ОШ „Свети Сава“ Аранђеловац 8 17
106 Кристина Живковић ОШ „Свети Сава“ Баточина 8 17
64 Софија Миленковић ОШ „Вук Караџић“ Кнић 8 17
36 Анђела Ђокић ОШ „Живко Томић“ Доња Шаторња 8 15
110 Теодора Бабић ОШ „Милан Илић Чича“ Аранђеловац 8 15
78 Никoлинa Стaнишић ОШ „Светозар Марковић" Крагујевац 8 14

 

Овде можете преузети листе у пдф формату.

Иницијално тестирање ученика осмог разреда у нашој школи извршено је у понедељак 03.12.2012. године из српског језика а и из математике у уторак, 04.12.2012. године. Кључеве иницијалних тестова можете погледати и преузети овде:

Пре више од девет деценија завршен је Први светски рат у коме је као војник учествовао и Момчило Гаврић, најмлађи каплар на свету.

текст у прилогу је преузет са: http://www.mojheroj.com/heroji-proslosti/85.html

Момчило Гаврић

Најмлађи каплар на свету

Са 10 година пешке је прешао Албанију, учествовао је у пробоју Солунског фронта где је рањен, а војвода Живојин Мишић га је у 12 година унапредио у чин поднаредника..

Године 2008. је обележена годишњица пробоја Солунског фронта у којој је девет деценија раније као војник учествовао и Момчило Гаврић. Већина Лозничана не зна ни ко је он, а камоли одакле је. А требало би јер је Момчило, најмлађи војник свих армија у Првом светском рату, њихов земљак рођен у Трбушници, код Лознице, испод планине Гучево. Нажалост лознички крај је сасвим заборавио овог несвакидашњег јунака.

У књигама је забележено да је Момчило Гаврић на почетку Првог светског рата имао непуних осам година. Био је осмо дете својих родитеља оца Алимпија и мајке Јелене. У августу 1914, аустроугарски војници су чинили велике покоље цивилног становништва у којима је настрадала и породица Гаврић. Отац је, спремајући укућане за збег, Момчила послао код стрица да нађе запрегу. У међувремену су стигли аустроугарски војници запалили кућу и побили породицу Гаврић. Мали Момчило је оставши без најмилијих кренуо на Гучево да тражи српску војску. Пронашао је Шести артиљеријски пук Дринске дивизије и испричао шта се догодило. Војници су истог дана осветили Гаврићеву породицу а он је постао војник У својим првим војничким данима редовно је три пута дневно пуцао из топа да се освети за своју породицу.

- Мали Момчило је са својим пуком пешке прешао Албанију и стигао до Крфа, издржавши као десетогодишњак оно што многи одрасли нису. Био је најмлађи каплар на свету. Учествовао је у пробоју Солунског фронта где је рањен, а војвода Живојин Мишић га је унапредио, па је као дванаестогодишњак имао чин поднаредника. Чекајући пробој фронта и повратак у Србију, описменио се, а после рата је отишао у Енглеску, где је завршио гимназију и 1921. се вратио у Београд. Упознао сам га 1987, када је присуствовао отварању Музеја Јадра у Лозници, где се у сталној поставци налазе и његове две војничке фотографије - каже историчар у овом музеју Горан Вилић.

Вилић каже да кад посетицима музеја говори о Првом светском рату, посебну пажњу увек посвети причи о Момчилу Гаврићу. У Београду је живео све до смрти, 1993. године. Његова ратна судбина је „јединствена у свету” и „заслужио је да га се данашње генерације сећају”...

Извор: Политика (2008)

MomciloGavric

Фотографија Момчила Гаврића изложена у Српској Кући на Крфу, музеју посвећеном страдању српске војске током повлачења преко Албаније у Првом светском рату (1915 – 1916). Музејска поставка садржи велики број експоната – предмета (оружја и опреме), докумената и фотографија из тог трагичног и славног периода српске историје. Део те поставке чини и ова фотографија испод које стоји следећи текст: „Једанаестогодишњи артиљеријски поднаредник Момчило Гаврић, најмлађи подофицир свих армија света у првом светском рату. Крф, 1916.“

GG

 

Подржимо ученике наше школе

 

"Знањем за одрживи развој"

У  оквиру националне кампање која се одвија под слоганом „Знањем за одрживи развој“, чији је циљ да се основци и средњошколци кроз образовање, на забаван начин, заинтересују за еколошке проблеме у средини у којој живе, ученици наше школе направили су видео игрицу са еколошком поруком „GreenGames“. У овој кампањи учествује више од 70 градова и 150 школа из целе Србије, а покровитељи кампање су Кабинет за европске интеграције и Министарство просвете Републике Србије.

 

Пропозиције такмичења

Игра је оригинално креативно дело тима ученика уз менторску улогу наставника. Тим развија игру користећи расположиве елементе: алате за развој софтвера, графике и звучних ефеката, опен соурс решења (енџине, библиотеке, готове игре, звучне ефекте, графику). Игра се ради на тему екологије. Стручна комисија оцењује усклађеност игре с темом, оригиналност игре, креативност, сложеност примењених техника, привлачност и допадљивост игре. Поени добијени на бази СМС гласања се сабирају са оценама комисије и тако добија коначна оцена игре, на основу које се бира победник.

 

Награде

Предвиђено је да ће победник, за свој град, освојити „Птицу робот“, интерактивну инсталацију која је проглашена спомеником културе и представља атрактивну културну и туристичку атракцију на местима на којима је већ постављена, а друго, треће и  четврто пласирани  АртЕко робота за рециклажу секундарних сировина.

Детаљније о наградама на адреси: http://greengames.rs/index.php/nagrade

 

Представници наше школе и града Крагујевца

Представници наше школе који су узели учешће на овом такмичењу за најбољу видео еколошку игрицу су:

  • Алекса Свилкић – веб програмер
  • Милица Чанић – графички дизајнер
  • Алекса Живковић – дизајн звука

Ментор: Марија Андоновић Радојевић, професор информатике

 

Опис игрице

Циљ игрице је очистити травњак од папира, пластике и стакла тако што се чаше, флаше и папири превлаче до одговарајућег контејнера за примарну селекцију рециклажног отпада. За стакло је намењен зелен, за папир плав а за пластику жут контејнер. Сваки погрешно убачен предмет доноси казнени поен. За чишћење травњака на располагању је 1 минут. За музичку подлогу искоришћена је композиција крагујевачке групе Darshines од које су ученици добили права за коришћење у ове сврхе.

Игрицу можете преузети на адреси: http://greengames.rs/index.php/gradovi/135-grad-kragujevac

 

Гласање за нашу игрицу:

  • Пошаљи СМС поруку „gp 161″ на број 6252, путем било које мреже.
  • Твоја СМС порука је прилог за фонд за образовање талентованих информатичара.
  • Победници такмичења биће добитници фонда, а средства ће победнику и његовој породици умањити трошкове школовања.
  • Цена поруке за кориснике Теленор и ВИП мреже износи 11,80 дин, а за кориснике МТС мреже 14,40 дин (порез је укључен у цену).
  • Гласање је планирано до краја месеца октобра.
  • Резултати се могу пратити на: http://greengames.rs/index.php/gradovi-tabela. Ажурирање гласова врши се једанпут дневно.

 

Птица РОБОТ и рециклажа у Србији

"Још увек имате шансе за освајање птице за град, а ово је јединствена прилика да град освоји птицу која је у Београду иначе у статусу споменика културе града Београда као прва робот скулптура града. Ја као аутор сам и испитно питање за студенте историје па је и то допринос овог мени важног наушно технолошког достигнућа модерној уметности Србије данас. Деца Врачара је већ три године уредно хране и верујем да има значајну улогу у разумевању важности сакупљања рециклажне сировине посебно лименки, обзиром да се алуминијум рециклира небројено пута. Грађани Врачара нахране птицу са отприлике преко 300.000 лименки а од продаје лименки могу да се купе четири веш масине. Погледајте овај анимирани филм http://www.youtube.com/oktoopusorg

Ових дана на фестивалу роботике на којем учествујемо разговарамо са инжињерима и додатним опцијама препознавања гласа корисника и лика корисника те тиме можемо постићи да вам се робот лично обраћа именом и да памти колико сте лименки рециклирали. Након убачених 30 лименки покрећете солотрол асистент робота, који вас награђује соларном џепном лампицом и представаља вам преко десетак предлога како да сами направите кућну соларну лампу и многе друге предлоге уради сам буди свој мајстор, користи обновљиве изворе у свакодневници...... – стоји у писму ауторке птице Робот и АртЕко робота.

Погледајте следећа два филма и упознајте се са могућностима птице Робот као и могућностима нашег града које остају неискоришћене.

 Птица Робот

Зашто Робот ПТИЦА


Промоција ОШ "Светозар Марковић" и еколошке игрице "Почисти"

Напаравити игрицу за нас је било много једноставније од промовисања себе самих. Овде можете погледати вести, обавештења, саопштења, наша гостовања на локалним телевизијама и послушати снимке емисија у којима смо гостовали представљајући нашу школу и наш град у националној кампањи "GreenGames" удружења Октопус. Свима који су гласали за нас и подржали нас хвала. - Тим ОШ "Светозар Марковић"

Kalendar20122013

   
© 2023 Основна школа "Светозар Марковић"