Сарадња са родитељима 2023/2024

Сарадња са родитељима у школској 2023/24 години

seminar circle graphic

 

Рбр.

Одељ. стареш.

Име и презиме наставника

Предмет који предаје

Одељења којима предаје

Термин сарадње
(дан, час или време)

1 Дуња Војводић Српски језик и књижевност 5/5, 6/5, 7/5, 8/4 четвртак, 4. час
2 Слађана Луковић Српски језик и књижевност 7/4, 8/1 понедељак, 2. час
3 6/3 Весна Делибашић Српски језик и књижевност 6/1, 6/2, 6/3, 6/4,7/1 петак, 2. час
Медијска писменост 6/3
4 7/2 Милена Гавриловић Славковић Српски језик и књижевност 5/3, 5/4, 8/2, 8/3 петак, 2.час
Филозофија са децом 8/3
5 7/3 Татјана Ивановић Српски језик и књижевност 5/1, 5/2, 7/2, 7/3 уторак, 3. час
6 6/4 Слободанка Дробњак Енглески језик 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 7/2, 7/3, 7/4, 8/1, 8/2 понедељак, 3. час
7 7/5 Марија Миленковић Енглески језик 1/3, 1/4, 2/1, 2/2, 5/5, 6/5, 7/5, 8/4 Г. Сабанта (4) четвртак, 2. час
8 7/1 Ана Курандић Енглески језик 2/3, 2/4, 7/1, Јовановац (4) среда, 2.час
Немачки језик 7/1
9 Сања Танасијевић Енглески језик В. Пчелице (4) среда, 1. час
10 Катарина Вујновић Енглески језик 1/1, 1/2, 3/1, 3/2, 3/3, 3/4, 5/1, 5/2, 5/3, 5/4 четвртак, 3.час
11 8/3 Тамара Планић Енглески језик 2/5, 4/1, 4/2, 4/3, 4/4, 8/3 уторак, 1. час
Филозофија са децом 8/3
12 6/5 Марија Антић Француски језик 5/23, 6/12, 7/13, 7/24, 8/123, 5/5, 6/5, 7/5, 8/4 петак, 3. час
Медијска писменост 6/5
13 7/2 Лепосава Дамјановић Немачки језик 5/1, 5/23, 5/4, 6/12, 6/3, 6/4, 7/24, 7/3, 8/1, 8/2, 8/3 уторак, 2. час
14 Драган Ђорђевић Ликовна култура 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 5/5, 6/5, 7/5, 8/4 уторак, 10.45 до 11.00
15 Иванка Дукић Ликовна култура 8/1, 8/2, 8/3 среда, 2. час
16 Весна Милетић Музичка култура 7/1, 7/2, 7/3, 7/4 среда, велики одмор
Музиком кроз живот 5/2, 5/3, 5/4
17 5/3 Јелена Маглешева Музичка култура 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 8/1, 8/2, 8/3, 5/5, 6/5, 7/5, 8/4 уторак, 2. час
18 Ксенија Ђорђевић Географија 6/5, 7/5, 8/4 петак, 11:00
19 Мирјана Симић Географија 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 7/1, 8/1, 8/2, 8/3 понедељак, 4. час
20 Гордана Лекић Историја 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4 уторак, 2. час
21 Елизабета Миловић Историја 8/1, 8/2, 8/3, 5/5, 6/5, 7/5, 8/4 петак, 3. час
Географија 7/2, 7/3, 7/4, 5/5
22 8/4 Виолета Мишић Физика 7/4, 6/5, 7/5, 8/4 3. час
Предузетништво 8/4
23 5/1 Миле Станић Физика 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 7/1, 7/2, 7/3, 8/1, 8/2, 8/3 понедељак, 9-10h 
Животне вештине 5/1
24 Стевка Соколовић Математика 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 8/1 уторак, 4. час
25 6/1 Оливера Дамњановић Математика 6/1, 6/2, 6/3, 6/4, 8/2 понедељак 5.час
26 5/4 Оливера Илић Математика 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 8/3 среда 10:00
27 Слађана Радисављевић Математика 5/5, 6/5, 7/5, 8/4 понедељак, 3. час
Информатика и рачунарство 5/5, 6/5, 7/5, 8/4
28 5/2 Марија Андоновић Радојевић Информатика и рачунарство 5/1а, 5/1б, 5/2а, 5/2б, 5/3а, 5/3б, 5/4а, 5/4б, 6/1а, 6/2а, 6/3а, 6/4а, 7/1а, 7/2а, 7/3а, 7/4а, 8/1а, 8/1б, 8/2а, 8/3а среда, 4. час
29 Миланка Марић Биологија 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 6/1, 6/2, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4 петак 4.час
30 Снежана Сретеновић Вукадиновић Биологија 6/3, 6/4, 8/1, 8/2, 8/3, 5/5, 6/5, 7/5, 8/4 петак, 4. час
Моја животна средина 7/1, 7/2
31 7/4 Светлана Матић Хемија 7/1, 7/2, 7/3, 7/4, 8/1, 8/2, 8/3, 7/5, 8/4 четвртак, 4.час
Моја животна средина 7/3, 7/4
32 Снежана Танасковић Техника и технологија 5/1б, 5/2б, 5/3б, 5/4б, 6/3б, 6/4б, 7/1, 7/2, 7/3, 7/4 уторак, 4. час
33 6/2 Снежана Дакић Техника и технологија 5/1а, 5/2а, 5/3а, 5/4а, 6/1, 6/2, 6/3а, 6/4а, 8/2, 8/3 петак, 2,час
Медијска писменост 6/2
34 8/1 Веселин Николић Техника и технологија 8/1, 5/5, 6/5, 7/5, 8/4 четвртак, 8.00 - 8.45
Информатика и рачунарство 6/1б, 6/2б, 6/3б, 6/4б, 7/1б, 7/2б, 7/3б, 7/4б, 8/2б, 8/3б
Предузетништво 8/1
35 Марина Гавриловић Физичко и здрав. васпитање 5/1, 5/2, 5/3, 5/4, 6/1, 6/2, 6/4 уторак, 4. час
36 Љиљана Ракић Физичко и здрав. васпитање 7/2, 7/3 понедељак, 2.час
37 Бранко Крсмановић Физичко и здрав. васпитање 7/1, 7/4, 8/1, 8/2, 8/3 среда 4.час
Грађанско васпитање 5/14, 6/12, 6/34, 7/1, 8/1
38 5/5 Стефан Арнаут Физичко и здрав. васпитање 5/5, 6/5, 7/4, 8/5 четвртак, 3. час
Вежбањем до здравља 5/5
Грађанско васпитање 5/3, 7/2, 5/5
39 Александар Видић Физичко и здрав. васпитање 6/3 петак, 2. час
Грађанско васпитање 7/3, 8/2
40 Андреја Живановић Верска настава 5/14, 5/23, 6/12, 6/34, 7/1234, 8/123; Г. Сабанта (5); В. Пчелице (1), Јовановац (2), 1-4 (7) уторак, 1. час
41 Весна Павловић Грађанско васпитање 6/5, 7/5-8/4